Hout en houtbewerking: Algemeen

Wat zijn de drie belangrijkste wetenswaardigheden over hout?

  1. Hout is een natuurproduct! Daardoor kunnen we niet 100% garanderen dat alle materialen volledig recht zijn. Fijn gezaagd hout is nooit maatvast. Let op dat hout door invloed van het weer, temperatuur en vochtigheid krimpt en uitzet. De afmetingen kunnen hierdoor in zomer en winter verschillen.
  2. Alle genoemde lengtes op de website zijn gebaseerd op handelslengte. Met andere woorden: De werkelijke geleverde lengte kan langer zijn. De reden hiervan is dat u in de gelegenheid wordt gesteld het materiaal haaks aan te zagen, zonder hiervoor in netto lengte in te leveren. Alle materialen worden op handelslengte geleverd.
  3. Een kenmerkende eigenschap van hout is dat het onder invloed van zonlicht grijs zal verkleuren. Dit is een natuurlijke proces dat voor iedere houtsoort geldt.

Wat betekent bezaagd (ruw) hout en geschaafd hout?

Bezaagd ofwel ruw hout is in beginsel machinaal gezaagd hout. Het hout vertoont aan de oppervlakte nog houtvezels. Bezaagd hout is ook nooit helemaal maatvast. Zo zal ruw hout altijd wat verschillen in dikte en breedte. Bezaagd hout heeft daarnaast ook altijd scherpe hoeken en is daarnaast ook niet altijd haaks. Wanneer na het zagen het hout verder bewerkt wordt met een schaafmachine dan komen er vrijwel geen houtvezels en/of oneffenheden aan het oppervlakte meer voor. Ook krijgt het hout door het schaven overal dezelfde dikte en breedte en tevens zijn dan alle zijden haaks.

Waarom heeft geschaafd hout meestal ronde hoekjes of vellingkanten?

Bij het schaven worden de hoekjes van het hout afgerond of voorzien van een vellingkant. Dit doet men om splintervorming op de scherpe hoeken tegen te gaan. Ook heeft dit als voordeel dat de werking van het hout wat minder opvalt.

Is het waar dat hout ooit uitgewerkt is?

Nee, hout is in principe nooit uitgewerkt! De vochtigheid en elasticiteit (en dus de werking) van oud hout is wel iets minder dan die van nieuw hout, maar ook oud hout werkt.

Werken brede planken meer dan smalle planken?

Ja, hoe breder de plank, hoe meer deze kan uitzetten of krimpen. Planken werken in de breedte (naar opzij). Hoewel een smalle plank in verhouding net zoveel werkt al een brede plank, zal het bij een smalle plank natuurlijk veel minder opvallen.

Waarom komen er scheuren in het hout?

Door het drogen van het hout aan zonlicht kunnen oppervlakkige haarscheuren ontstaan. Dit is volkomen natuurlijk gedrag en is niet te vermijden, al verschilt de gradatie wel per houtsoort. Bij nat weer gaan de scheurtjes minder open staan. Als een plank door en door is gescheurd, wordt dat meestal veroorzaakt door een zwakke plek in het hout of mechanische schade en is daarom niet acceptabel.

Werkt een zachte houtsoort meer dan een harde houtsoort?

Ja, zachte houtsoorten hebben een structuur die minder dicht is dan die van een harde houtsoort. Tussen de houtcellen zit meer lucht en het hout kan dus meer vocht opnemen. Hiermee is overigens niet gezegd dat een tropische hardhoutsoort niet werkt. Ook hiermee krijgt u te maken werking, al zal deze geringer zijn dan die van een zachtere soort.