Kwaliteit Tropisch Hardhout

Sortering van GESCHAAFD hout:

Onze geschaafde producten worden na gesorteerd (A en B sortering), dit is de meest gebruikte sortering. Dit beperkt zich tot drie zijdes (zichtzijde) van het hout. Aan deze zijde sorteren we de technische beschadigingen uit. Technische beschadigingen zijn o.a. schaaffouten, walsafdrukken, brandsporen en mechanisch veroorzaakte schade.

LET OP: Één zijde (achterzijde) mag kleine foutjes hebben zoals walsafdrukken en schaaffoutjes. We hanteren deze sortering omdat in 95% van de gevallen het hout voor enkelzijdig zichtwerk gebruikt wordt. We besparen hiermee op uitval, productietijd en dus ook het milieu. Mocht u alle vier de zijdes als zichtwerk nodig hebben dan dient u ons dit vooraf (schriftelijk) te melden!

 

Onbeperkt te accepteren is het volgende:

 1. Droogscheuren op het kopse vlak

Het hout wordt in handelslengtes geleverd, d.w.z. niet haaks aangezaagd dan wel op lengte afgekort. Wanneer het hout droogt kunnen er met name aan het kopse vlak ook scheuren ontstaan. Wij raden u daarom aan om op voorhand niet met de volle lengte te rekenen maar om 10cm afval in te calculeren. Na het afkorten adviseren we de kopse kanten te behandelen met een sealer om inscheuren zoveel mogelijk tegen te gaan

 

 1. Maattolerantie

De opgegeven maat is in feite de ‘productiemaat’. We behouden ons het recht voor om deze hooguit 3-4% kleiner te schaven als vermeldt. Hout is een natuurproduct en afhankelijk van de binnenkomende zaagkwaliteit, vochtopname/ afname, krommingen, etc moeten we de schaafbank mogelijk wat knijpen om een net product te schaven. Op het einde van de plank kan het voorkomen dat de schaafbank de plank net wel/ niet geraakt heeft. Ook om deze reden raden we u aan om op voorhand niet met de volle handeslengte te rekenen maar om 10cm afval in te calculeren.

 

 1. Spinthout

Spinthout is het jonge hout om de kern van de stam. Dit hout heeft nog niet helemaal dezelfde duurzaamheid en sterkte als de rest van de stam en kan daardoor eerder worden aangetast. We streven naar spintvrij hout echter onaangetast spint mag in beperkte maten voorkomen. Een randje spint kleiner dan 1/3 deel van de plankbreedte en max. 60cm lang mag voorkomen.

 

 1. Inhoudstoffen

Hardhout dankt zijn duurzaamheid o.a. specifieke inhoudsstoffen. Overtollige inhoudsstoffen kunnen bij blootstelling aan weersinvloeden echter worden uitgespoeld (uitbloeden) en moeilijk te verwijderen vlekken op omliggende delen achterlaten. Dek aangrenzend werk daarom tijdens de eerste fase van blootstelling altijd af. Bij niet poreuze materialen kunt u vaak een groot deel van de vlekken verwijderen met een chlooroplossing.

 

 1. Oxidevlekken

Bijna alle houtsoorten reageren allergisch op metaal met als resultaat blauwzwarte verkleuringen. Oxidevlekken zijn optisch zeer storend en worden vaak verward met schimmel. De vlekken kunnen met oxaalzuur, een chemische substantie, weer verwijderd worden. We adviseren om deze reden dan ook om altijd RVS te gebruiken 

 

 1. Kleurverschil

Als natuurproduct is elk stuk hout uniek. Het kan, bijvoorbeeld vanwege natuurlijk pigment, dan ook voorkomen dat planken onderling van kleur verschillen. Zelfs in één plank kunnen verschillende schakelingen te zien zijn. Juist deze eigenschap maakt hout zo levendig. Door weersinvloeden trekken de kleuren na verloop van tijd echter wel bij.

 

 1. Scheurvorming

Door het drogen van het hout zal scheurvorming ontstaan. Hoe groter de kopmaat desto veelvuldiger en groter de scheurvorming zal zijn. Dit komt doordat de biutenzijde van het hout droogt (krimpt) terwijl het hart nog nat is. Dit is houttypisch gedrag en is niet te vermijden.

 

 1. Rechtheid

Een geschaafde plank, met name als het lange lengtes betreft, kan de neiging hebben krom te trekken. Een plank die van de langskanten krom is, is wat lastiger te corrigeren. Op onze vlonderhandleiding staat uitgelegd hoe deze recht te leggen zijn. De planken die we leveren moeten in ieder geval recht kunnen worden gelegd. Planken die dermate krom zijn dat ze niet meer recht te verwerken zijn worden niet door ons geleverd.

 

 1. Houttypische eigenschappen

Houttypische eigenschappen zijn kenmerkend voor een bepaalde houtsoort en laten zich niet sorteren. Wanneer het product niet juist toegepast, verkeerd opgeslagen of niet op juiste wijze gemonteerd wordt kan hout torderen. Hout zal temperatuur- en vochtigheidsafhankelijk krimpen en uitzetten met mogelijke scheurvorming tot gevolg. Inhoudsstoffen in het hout kunnen uitbloeden. Ook heeft iedere houtsoort haar eigen geur, struktuur, buigsterkte, treksterkte, duurzaamheid, hardheid, breeksterkte, etc. Houtsoorten onderscheiden zich enorm in eigenschappen, laat u zich daarom goed informeren welke eigenschappen behoren bij de door u gekozen houtsoort.

 

Sortering van RUW (fijn bezaagd) hout:

Dit product is vers uit stam gezaagd, door zaagtoleranties en afwijkende droogomstandigheden zal er in dit product mogelijk maatafwijking en kleine kromming voorkomen. Wanneer u maatvastheid en rechtheid wenst zullen deze producten geschaafd moeten worden.

Vanuit de zagerij wordt het ruwe hout volgens FAS (First en Second) gesorteert. Dit is een hoge kwaliteitssortering waarbij ca. 80% van de volle lengte foutvrij moet zijn. Door ons wordt het hout niet verder nasorteert. Wat niet onder FAS valt en waar u verder rekening mee dient te houden:

 • Maatafwijkingen tot ca. 10% op de kopmaat zijn mogelijk
 • Kromming
 • Scheurvorming (ontstaan door drogen, met name op kopse kanten)
 • Scherpe kanten welke mogelijk splinteren c.q. afbreken (vaak veroorzaakt door transport/ overslag)
 • oxide- en watervlekken op het hout

 

Mocht u omtrent onze kwaliteit nog vragen hebben dan kunt u zich altijd wenden tot een van onze medewerkers.